Direct toepasbaar, zichtbaar resultaat!

C. Kop - van Daal
06 418 213 40

D. de Rond
06 418 213 90

Present Advies biedt de volgende producten en diensten aan:

Een organisatiescan
Een inventarisatie van de huidige stand van zaken op basis van vastgestelde parameters

Een implementatie en / of optimalisatieplan
Op basis van de organisatiescan biedt Present Advies een optimalisatieplan op maat. Wat is er in de organisatie nodig om inkoop en contractmanagement succesvol te implementeren en hoe kunt u dat doen? Tevens biedt Present Advies ondersteuning bij implementatie door middel van:

  • Persoonlijke begeleiding / coaching
  • Inspiratiesessies / workshops / Trainingen
  • Tooling & templates
  • Contractregistratie

Beleidsplannen
Present Advies levert een bijdrage aan het formuleren van (inkoop/cm)beleid.

Begeleiding bij inkooptrajecten
Uitvoering van (Europese) aanbestedingen en/of advisering over aanbestedingsstrategie en documenten, met als resultaat realistische en toepasbare overeenkomsten. Hierbij staat de cyclische benadering centraal: van visievorming tot en met het managen van de overeenkomst.

Advisering en ondersteuning bij managen van contracten

  • contractafspraken, doelstellingen en resultaten zichtbaar maken
  • contractdashboards
  • aansluiten bij overleggen met de leverancier
  • contractcommunicatie

Wij geloven dat het organisatie breed professionaliseren van inkoop- en contractmanagement leidt tot een organisatie die aantoonbaar ‘in control’ is door het efficiënter en effectiever behalen van bedrijfsresultaten en organisatiedoelstellingen. Daarnaast leidt professionalisering van inkoop- en contractmanagement tot het voldoen aan wet- en regelgeving.
Voor ons betekent dit dat inkoop- en contractmanagement zowel op operationeel, tactisch en strategisch niveau gedragen en toegepast moet worden. Present Advies is er van overtuigd dat zowel de harde als de zachte kant aandacht vergt. Implementatie / optimalisatie van processen en systemen zijn onlosmakelijk verbonden met draagvlak, bewustwording, kennis en kunde.

CONT(R)ACTEREN

Email: info@presentadvies.nl
C.Kop - van Daal: +31 (0)6 418 213 40
D.de Rond:+31 (0)6 418 213 90
Linkedin: Present Advies

DIRECT EEN VRAAG?

Present Advies

Multatulihof 16

5171 EP Kaatsheuvel